EUU

MT Konsult AB

Jan Holmqvist

Behöver ni utbildning i

Terminering fiber, utbildningsbevis eller Certifierad fibertekniker (CFT)

 

Terminering fiber.

En 1 dags utbildning för att få INCERT bevis Terminering fiber.

Terminering fiber är ett beställar krav från bland annat Skanova

Utbildningsdagen innehåller både fiberteori och praktiska övningar inom patchhantering.

 

Certifierad fibertekniker

Detta är den ”högsta” nivån av certifiering i Sverige.

För denna att deltagarna skall klara denna certifiering så håller jag i kurser i teori och praktik så att man kan "fräscha upp" sina kunskaper innan man avlägger provet.

Man skall vara mycket van att arbeta självständigt och kunna hantera svets och OTDR utan problem för att klara av det praktiska provet. 75% av deltagarna fallerar det praktisk provet så var förberedd.

 

EUU erbjuder bland annat inför proven till Certifierad fibertekniker.

2 dagars teoriutbildning.

1 dagars OTDR mätning över okänd fiber.

 

Övriga kurser

Mätteknik 2 dagar för att lära sig dB mätare och OTDR

Svetsteknik 2 dagar för att lära sig kabelhantering och hantering av svets.

 

 

 

Certifierad fibertekniker

INCERT

Terminering fiber

Mätteknik

Svetsteknik Teoriutbildning